ALAN I BARBARA PIZ-DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

If you have trouble downloading Govor tela knjiga pdf hosted on Title: Definitivni vodič kroz govor tela-Alan Piz i Barbara Pi, Author: Srid. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO. Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download > DOWNLOAD. d77fe87ee0 Direktno iskustvo Alan i Barbara Piz.

Author: Vizragore Samukora
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 24 January 2012
Pages: 115
PDF File Size: 7.26 Mb
ePub File Size: 15.71 Mb
ISBN: 976-1-67383-527-6
Downloads: 41313
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikus

Smeh do suzaSa psiholoke i fizioloke take gledita, smeh i pla su tesno po-vezani. Ukoliko vas slikaju fotoaparatima ili kamerama. Loa tehnika rukovanja ume da poremeti prvi susret izmedu mukarca i ene. Uvek e biti onih koji uasnuto podiu ruke i viu kako je prouavanje govora tela samo jo jedan nain korienja naunih saznanja u svrhu eksploatacije ili dominiranja drugima kroz i-tanje njihovih tajni i misli.

U jedanaestoj godini, zapoeo sam svoju trgovaku karijeru prodajui gumene sunere od vrata do vrata posle kole, da bih zaradio za deparac, i brzo shvatio kako da pogodim da li e neko piz-derinitivni kupi od mene ili nee. Nae disanje se ubrzava, to je odlina veba za voic, vrat, eludac, lice i ramena. Berdvistel je izneo neke sline procene u vezi s koliinom neverbalne komunikacije meu ljudima.

Dlanovima ste joj neverbalno dali do znanja da biste voleli da bu-de otvorena i iskrena, zato to ste i vi takvi.

Kad odrasla osoba lae, kao da njen mozak nalae nje-noj ruci da pokrije usta u nastojanju da blokira obmanljive rei, ba kao kod petogodinjaka ili tinejdera. Ako, medutim, osoba koristi iste gestove dok sedi za stolom preko puta babara, a o pokuavate da joj prodate ideju, proiz-vod ili uslugu, to bi moglo pravilno da se protumai kao da znai da ta osoba gaji negativna oseanja ili odbija vau ponudu.

To je bilo prvi put da je napraviokompromis.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Definitivni vodi kroz govor telaOvo pokazuje da, stare-njem ljudi, njihovi gestovi po-staju suptilniji i manje oigled-ni, zbog ega je tee prepo-znati gestove pedesetogodisnja-ka nego one kojima se slui petogodinje dete.

Ruke su najvanije alatke u evoluciji oveka i izmeu mozga i ruku postoji vie veza nego vofic bilo koja druga dva dela tela. Dodajte joj jo izvanrednu sposobnost raspoznavanja signala govora tela, izraza iica piz-defibitivni ostalih trzanja i pomeranja neke osobe, neizostavno ubacite priguseno osvetlje-nje, uvrnutu muziku i tapi tamjana, i garantujemo vam da e i vae kue da piz-definitivnii zadivljeno!

Povlaio je miie lica iz vise razli-itih uglova i beleio koji miii izazivaju koje osmehe. Siemund Frojd je jednom opisao pacijentkinju koja je, iako je g0-vorila da ima srean brak, nesvesno svlaila i navlaila burmu na prst. Ne samo da smo je znatno dopunili, ve smo ubacili i istraivanja iz 10novih naunih disciplina, kao to su evolutivna biologija i evolutivna psihologija, kao i tehnologija poput MRI magnetne rezonancekoja pokazu-je ta se deava unutar mozga.

  ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2010 PDF

Bu je obuen kao glav-nokomandujui oruanih snaga, dok se Bler obukao kao engle-ski ak koga su pozvali kod direktora kole. Dranje ruku u depovima omiljena je smicalica mukaraca koji ne ele da sudeluju u razgovoru. Mukarci su pokuali da pariraju Adamo-vom stisku ruke takvi su oni. Odmahivanje glavom levo-desno, sa znaenjem “ne” negativnimtakoe je univerzalan i, kako izgleda, gest ko-ji se ui u najranijem detinjstvu.

Evo samo nekoliko fraza koje upotrebljavamo: Da se izrazimo medicinskim renikom, to je razlog to je prokleto dobar smeh prokleto dobar za vas. Graevinski investitori sedeli su na jednoj, a njihovj protivnici, “zeleni”, na drugoj. Ovo do-stignue kvalifikovalo me je za prestini Okrugli sto od milion dolara u SAD. Skup signala govora tela, ba kao usmeno izgovorena reenica, mora da se sastoji od najmanje tri rei da biste precizno definisali svaku od njih.

A ipak, onih prvih pet do sedam piz-definitovni odreuju da li e da usledi dominacija, potinjavanje ili strategijsko natezanje i pretnje si-lom. Ponekad je izraz koji se od njih traio bio sasvim su-protan onom koji su videli traeno je da na osmeh reaguju mr-stenjem, ili osmehom na mrgodno lice.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Meutim, piz-definitini je savremeno prouavanje izraza lica i govora tela, a mnoge Darvinove ideje i opaanja dobili su potvrdu od strane istraiva-a irom sveta. Izostanak osmeha obja-njava zato mnogi dominantni pojedin-ci, kao to su Vladimir Putin, Dejms Kegni, Klint Istvud, Margaret Taer i Carls Bronson, kao da uvekizgledaju na-tmureni i agresivni i retko kad moe da im se vidi osmeh na licujednostavno, ni sluajno ne ele da deluju pokorno.

Dvorunik je poput minijaturnog zagrljaja i godic je samo u okolnostima kad bi u obzir doao i zagrljaj. Upamtite da znaenje poruke koju emituje govor tela lei i u primaocu, kao i u onome ko je alje. Politiari provode mnogo vremena na eskiviranje, izmicanje, izbegavanje, pretvaranje, laganje, prikrivanje emoci-ja, pravljenje dimnih zavesa ili ogledala i mahanje nepostojeim prijateljima u gomili.

Ponosite se svojim nezavisnim milje-njem i znate da ono to vidite i ujete od drugih ne treba da prihvatate bez dokaza.

Evo prie kojom emo da demonstriramo poentu: Klju za raspoznavanje govora tela krije se u sposobnosti da shvatite emocionalno stanje osobe dok sluate ono to govori i uoavate vodicc pod kojima to govori. Nalaz magnetne rezo-nance mozga jasno pokazuje zato ene poseduju mnogo veu sposobnost komunikacije i procene ljudi nego mukarci.

  FRUGIVORIA EM MORCEGOS PDF

Definitivni vodic kroz govor tela

Omiljen je enama koje ne ele da otkriju da im se neko ne dopa-da, a ostale ene ga obino jasno proitaju kao signal odbijanja. Bez obzira na kulturu, rei i pokreti javljaju se zajedno s ta-kvom predvidljivou da je Berdvistel prvi izneo tvrdnju da bi do-bro uvebana osoba trebalo da, samo sluajui njen glas, bude u stanju da kae koje pokrete pravi neka osoba. Kad pokazuju prema ljudima ili pokazuju pravac, itelji Malezi-je to ine palcem.

Ono to mukarci moraju da shvate jeste da duho-viti mukarci veini ena deluju privlanije. Oaravajue je to sto je ljudska ivotinja retko svesna da njeno dranje, pokreti i gestovi mogu da priaju jednu priu, iako glas moda pria sasvim drugu.

Odjednom se iz oblinjeg umarka pojavi koza, jurei kao pomahnitala. U takvim okolnostima, samoodbrana nije posredi, tako da se ruko-vanje shvata kao iskreno. Pri intenzivnim lanim osmesima, takode mogu da se pojave borice oko oiju i podignuti obrazi, zbog ega izgleda kao da se oi kontrahuju i da je osmeh iskren. Sposobnost tumaenja stavo-va i misli ljudi na osnovu njihovog ponaanja inila je prvobitni sistem za komunikaciju meu ljudima, onaj koji su koristili pre nastanka govornog jezika.

S tim to sad tano znate ta je to, gde se nalazi i ta da uradite u tom pogledu. Ila dva oveka kroz umu i naila na veliku, duboku jamu. Rezultat toga je izjednaen “zahvat” pri krlz oba dlana ostaju u vertikalnom poloaju, to izaziva oseaj piz-definitinvi i uzajamnog potovanja, budui da nijedan nije spre-man da se povue pred drugim. Osmesi i smeh nain su za uspostavljanje kontaktaRobert Provajn je ustanovio da postoji 30 puta vea verovatnoa da se smeh pojavi kad je osoba u drutvu nego kad je sama.

U rimsko doba, noenje bodea skrivenog u rukavu bilo je uobiajena praksa, tako da su Rimljani, zatite radi, uobiajili da se pozdravljaju hvatanjem za doruje. Aako mukarci ele da barrbara ubedljiviji za ene, potrebno je da sc vise osmehuju, u svim kontekstima. Ret-jcokad prekrta ruke na grudima, kako ne bi ispoljio ni najmanji nagovetaj nervoze.

Ne zaboravljajte da se rukovanje razvilo kao gest namenjen pozdravljanju ili overavanju pogodbe, stoga je potrebno da uvek bude toplo, prijateljsko i pozitivno.